Biricik

biricik

Hıristiyanlık öncesi çağ ile Hıristiyanlık çağının hedefleri birbirine karşıttı. Birincisi gerçeği idealleştirmek, ikincisi ise ideali gerçekleştirmek amacındaydı; birincisi “kutsal tin”i, diğeri ise “yücelmiş beden”i bulmak istiyordu. Bu sebeple biri gerçeğe karşı duyarsızlıkla, “dünyevi şeyleri hor görmeyle”, öteki ise ideali reddetmekle, “tini hor görmeyle” son buldu.

Okumaya devam et “Biricik”

İlkel Beceriler El Kitabı

İlkel Beceriler El Kitabı

PDF

Yaşamlarımızın yeniden vahşileştirilmesi için gerekli olan sadece istemek, sorumluluk almak ve “ilkel becerileri” öğrenmektir. Bu anlamda her ne kadar kendimiz daha bu teknikleri tatbik etmesek de İlkel Beceriler bölümünde bazı websitelerinden aldığımız bilgileri yayınlıyoruz.

Okumaya devam et “İlkel Beceriler El Kitabı”